Kongres Pol-llighting.Wypowiedź wiceprezesa zarządu firmy LUG S.A.